Proficompetence
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

DISC FUNDAMENTAL

Narzędzie DISC Fundamental zostało stworzone do rozpoznania indywidualnego stylu zachowania i komunikowania się osoby dorosłej. Bada siłę wartości tworzonych relacji i wyznaczanych celów jednostki. Test ukazuje między innymi sposób komunikowania się, jak również sposób odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego.

Łącznie kwestionariusz rozróżnia 79 indywidualnych typów powstałych z kombinacji cztery typów podstawowych.

Różne typy to odmienne potrzeby, motywatory i skłonności, których rozpoznanie i zaspokojenie jest istotą efektywnej komunikacji i współpracy między ludźmi.

Każdy człowiek ma cechy ze wszystkich typów interpersonalnych, jednak z reguły cechy z jednego lub z dwóch typów u danej osoby dominują sprawiając, że zachowuje się ona tak a nie inaczej, komunikuje się z innymi w pewien sposób i dopasowuje się do sytuacji lub ludzi też w indywidualny sposób.

Cztery różne typy interpersonalne w różny sposób budują relacje oraz w inny sposób komunikują się z otaczającym ich światem. Znajomość swojego typu interpersonalnego pomaga w rozwoju poprzez poznanie swoich mocnych i słabych stron. Wspiera w doskonaleniu stosunków międzyludzkich poprzez lepsze dopasowanie komunikacyjne i odzwierciedlanie zachowania zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Test oparty jest na badanych czterech stylach interpersonalnych.

Kup test

HISTORIA

Historia DISC sięga swoją historią czasów Hipokratesa kiedy to około 400 roku p.n.e. Hipokrates zdefiniował cztery temperamenty : choleryka, sangwinika, flegmatyka i melancholika. Kolejnym etapem rozwoju Teorii DISC były już czasy początku XX wieku i początków rozwoju psychologii kiedy to znany psycholog Carl Gustaw Jung podjął tematykę róznic w stylach funkcjonowania człowieka i przypisał te różnice sposobowi w jaki myślimy a także jak przetwarzamy informacje. Ta teoria stała się podwalinami do podejścia Williama Moultona Marstona, który to w roku 1928 opublikował książkę „Emotions of Normal People”, rozwijając to, co znamy dzisiaj jako System Osobowości DISC. Przedefiniował cztery różnorodne ćwiartki zdefiniowane przez Junga w style osobowości DISC i uznał, że są one zarówno wewnętrzne, jak i wrodzone, ale i w dużej mierze zależne od środowiska zewnętrznego oraz wpływają na to środowisko. William Moulton Marston zdefiniował cztery ćwiartki osobowości jako:

Dominację (Dominant),Wpływ (Influencing), Stałość (Steady) i Sumienność (Compliance), których nadal używamy w testach DISC. Historia DISC osiągnęła swój obecny stan w 1940 roku kiedy to Walter Clark przyjął teorię Williama Moultona Marstona i opracował pierwszy profil osobowości DISC. Dziś Profile osobowości DISC doczekały się setek badań, interpretacji i zastosowań. DISC Fundamental jest jednym z nich wyróżniając na bazie analiz 4 typy interpersonalne: Działacza, Kontaktowego, Analitycznego i Relacyjnego.ZASTOSOWANIE

  • do budowania świadomości swojego potencjału

  • do budowania świadomości o obszarach do własnego rozwoju

  • do budowania świadomości swojego stylu komunikowania się

  • do rozwijania umiejętności budowania relacji interpersonalnych

  • do rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów

  • do rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji

  • do diagnozy w procesach rozwojowych

  • do budowania efektywnych zespołów

  • do zrozumienia różnic występujących w zespołach

  • do ustalenia preferowanej roli pracownika w zespoleDla kogo?

Osób indywidualnych

W celu poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w obszarze zachowania i komunikacji interpersonalnej. Pomocny w budowaniu świadomości swojego potencjału, zbadania predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych pracy i innych. Określa w sposób kompleksowy indywidualny styl zachowania i komunikowania się jednostki. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji oraz osiąganych celów.

Pracowników Firm i Instytucji

Do zbadania ich predyspozycji zawodowych, osobowościowych, interpersonalnych na każdym etapie kariery zawodowej. Do badania kompetencji pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych i coachingowych i wyznaczania ścieżki kariery. Określa w sposób kompleksowy indywidualny styl zachowania i komunikowania się jednostki. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji oraz osiąganych celów. Pozwala zdiagnozować zachowania pracowników i ich potencjał indywidualnie jak i w zespole.

Działów HR

Do diagnozy kompetencji pracowników, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów rozwoju w celu zmiany zakresu obowiązków, stanowiska, awansu czy określenia potrzeb szkoleniowych. Pomaga w diagnozie zachowań pracowników i ich potencjału indywidualnie, jak i w zespole.

Menadżerów

Do lepszego poznania swoich pracowników. Pomaga w ustaleniu sposobu zarządzania poszczególnymi członkami zespołu, jak i całym zespołem. Pomocny w badaniu relacji interpersonalnych, określeniu motywatorów działania, zrozumieniu naturalnych zachowań i wyznaczeniu ról pełnionych w zespole.

Rekruterów

Do lepszego poznania kandydatów. Pomocny w wyborze najlepszych osób do pracy pod względem wybranych cech osobowościowych. Określa styl interpersonalny wpływający na sposób zachowania, komunikowania się i odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji i osiąganych celów.

Powiatowych Urzędów Pracy

Do diagnozy Klientów/Petentów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji predyspozycji osobowościowych i zawodowych w obszarze relacji interpersonalnych. Określa w sposób kompleksowy indywidualny styl zachowania i komunikowania się jednostki. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji i osiąganych celów. Pomocny w procesie rekrutacji kandydatów na oferowane stanowiska pracy.

Instytucji Społecznych

Do diagnozy Klientów w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju, identyfikacji predyspozycji osobowościowych i zawodowych w obszarze relacji interpersonalnych. Określa w sposób kompleksowy indywidualny styl zachowania i komunikowania się jednostki. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji i osiąganych celów. Pomocny w procesie wyboru kandydatów do określonych działań.

Trenerów biznesu

Do pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy. Pomocny w szkoleniach z zakresu: komunikacji, sprzedaży, obsługi Klienta, umiejętności menedżerskich, pracy zespołowej, motywowania, zarządzania sobą w czasie, zarządzania swoją pracą oraz treningów interpersonalnych i innych.

Psychologów

Do pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami. Pomaga w lepszym zrozumieniu pacjenta i nawiązaniu z nim pełniejszego, empatycznego kontaktu. Określa w sposób kompleksowy indywidualny styl zachowania i komunikowania się jednostki. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji i osiąganych celów.

Coachów

Do pracy indywidualnej (sesje coachingowe) oraz do grupowego coachingu. Pomocny w poznaniu Klienta. Określa styl interpersonalny wpływający na sposób zachowania, komunikowania się i odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego. Wspiera wyznaczenie mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pomocny w ustaleniu siły wartości tworzonych relacji oraz wyznaczanych celów, a także w budowaniu świadomości potencjału klienta i w określeniu celów coachingowych.

Doradców zawodowych

Do pracy indywidualnej i grupowej. Pozwala na diagnozę predyspozycji osobowościowych i zawodowych Klienta. Bada w sposób kompleksowy indywidualny styl zachowania i komunikowania się jednostki. Mierzy poziom ekstrawersji czy introwersji oraz siłę wartości budowanych relacji i osiąganych celów. Pomocny w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej.Opinie

quota

Test DISC poznałam na zajęciach integracyjnych w pracy. Fantastyczne narzędzie do poznania własnych ograniczeń w zakresie komunikacji i do poznania własnego potencjału. Polecam

Anka J.

quota

Test wykonywałam przed sesją coachingową. Był podstawą do trzech sesji z coachem, podczas których pracowaliśmy nad doskonaleniem skutecznej komunikacji oraz nad opracowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju,

Monika Dudzińska

quota

Używałem różnych testów opartych na stylach interpersonalnych i szczerze mogę polecić DISC Fundamental for Adults. Otrzymuje bogaty raport o kliencie – w pracy coacha taki raport to skarbnica wiedzy. Dodatkowo wykresy, diagramy – solidna baza do pracy z klientem.

Marek Szubert
Coach

quota

Szczerze polecam!

Paweł Kwiatkowski

quota

Ze wszystkich DISCów z jakimi miałam do czynienia ten z pewnością miał najbogatsze opracowanie raportu. Szczegółowe wyniki przedstawione w czytelny i zrozumiały sposób to jego główne zalety.

Barbara Makowska
Psycholog

Szkolenia

PODNIEŚ SWOJE KOMPETENCJE Z PROFI COMPETENCE

ZOSTAŃ SPECJALISTĄ! DOŁĄCZ DO GRONA EKSPERTÓW PROFI COMPETENCE TEST i przenieś swoje usługi na wyższy poziom!Profi Competence

Profi Competence to firma skupiająca międzynarodowych ekspertów z dziedzin związanych z rozwojem i badaniem człowieka. Piętnastoletnie doświadczenie zespołu psychologów, socjoterapeutów, trenerów biznesu, coachów, ekspertów z wielu dziedzin związanych z psychologią i rozwojem osobistym zaowocowało stworzeniem największej bazy testów kompetencji i osobowości online.

Szeroka oferta testów, kwestionariuszy i narzędzi diagnostycznych, intuicyjny system obsługi testów, a także natychmiastowy, szczegółowy raport z wynikami każdego badania to nasze atuty!

Jedyny sposób, aby podnieść efektywność w życiu prywatnym czy zawodowym to poznać zakres własnych możliwości lub możliwości swoich pracowników czy klientów – takie informacje uzyskają Państwo korzystając z naszej oferty.

Kontakt